Contact
Waar zijn wij te vinden
Portfolio
Selectie van ons werk
Wie ben ik
Alles over KOOPMAN IT

Klachtenregeling


Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

U kunt direct contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 767 04 81 of via e-mail. Wij zullen ons ten allen tijden maximaal inzetten om uw ontevredenheid weg te nemen en te komen tot een passende oplossing.