Contact
Waar zijn wij te vinden
Portfolio
Selectie van ons werk
Wie ben ik
Alles over KOOPMAN IT

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door KOOPMAN IT. Op de inhoud van deze site (alle teksten, foto's en programmatuur) heeft KOOPMAN IT het auteursrecht.

Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van KOOPMAN IT is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. KOOPMAN IT maakt een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die nog plaatsvinden.

Het is nadrukkelijk verboden om pagina's van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. KOOPMAN IT probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

KOOPMAN IT is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.